Day: May 17, 2021

หัว pod

แนวทางการดูแลรักษา หัว pod & บุหรี่ไฟฟ้า pod system อย่างถูกวิธีแนวทางการดูแลรักษา หัว pod & บุหรี่ไฟฟ้า pod system อย่างถูกวิธี

บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอีกหนึ่งกระแสที่มาแรงมากในช่วงหลายปีมานี้ ความนิยมที่เพิ่มขึ้นทำให้จำนวนผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้ามากขึ้นเช่นเดียวกัน แต่เชื่อว่าไม่ใช่ทุกคนจะใช้และดูแลรักษาบุหรี่ไฟฟ้าอย่างถูกวิธี ทั้งตัวบุหรี่ คอยล์รวมไปถึง หัว pod ด้วย ซึ่งถ้าหากปฏิบัติกันแบบผิดๆ อาจทำให้บุหรี่ไฟฟ้าพังเสียหายได้อย่างรวดเร็ว เพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงได้รวบรวมแนวทางการดูแลรักษาบุหรี่ไฟฟ้าแบบ pod system มาฝากทุกท่านกัน แนวทางการดูแลรักษา หัว pod & บุหรี่ไฟฟ้า pod...